O kampanii

ZADBAJ O KLIMAT to kampania, która ma edukować w zakresie zmian klimatycznych i próbować im przeciwdziałać. Chcemy pomóc przyrodzie, która nie radzi już sobie ze skutkami działań człowieka. W jaki sposób? Ograniczając!

Co więcej, chcemy to robić wspólnie, wykorzystując nowoczesne narzędzia i ciekawe pomysły.

Wspólnie

Kampania ZADBAJ O KLIMAT będzie realizowana głównie w 4 województwach: opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim. Do prowadzonych w ramach kampanii akcji ekologicznych zapraszamy jednak osoby i instytucje z całej Polski. W projekt chcemy zaangażować samorzady, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe. Bo najważniejsze jest wspólne działanie.

Innowacyjnie

Projekt jest przedsięwzięciem innowacyjnym, łączącym tradycyjne elementy edukacji (happeningi, wystawy, warsztaty) z nowoczesnymi metodami (portal edukacyjny, promocja w social media, e-wydawnictwa, wirtualne wystawy edukacyjne, webinary, aplikacje internetowe).

Rower pomaga i Listy dla Ziemi

W ramach kampanii  organizowane będą takie akcje proekologiczne jak Listy dla Ziemi i Rower Pomaga. Tegoroczna edycja Listów dla Ziemi będzie dotyczyła niskiej emisji, w szczególności jej szkodliwego wpływu na nasze zdrowie i środowisko a także sposobów jej przeciwdziałania. Akcja Rower Pomaga nie tylko promuje aktywność i ekologiczne formy transportu, ale też pomaga realizować marzenia dzieci z domów dziecka I świetlic środowiskowych o posiadaniu własnego dwukołowca. 


 

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Arka.