Plan wydarzeń kampanii ZADBAJ O KLIMAT

Kampania ZADBAJ O KLIMAT to mnóstwo pozytywnych, ekologicznych działań: happeningi, warsztaty, wystawy, akcje organizowane w szkołach i przestrzeni publicznej. Przygotowaliśmy dokładny harmonogram, by żadne z tych wydarzeń Wam nie umknęło. 

Start kampanii ZADBAJ O KLIMAT

Startujemy z innowacyjną, ekologiczną kampanią ZADBAJ O KLIMAT. Będziemy nagłaśniać problemy związane ze skutkami zmian klimatycznych. Będziemy promować pozytywne działania, takie jak gospodarka zeroodpadowa czy zrównoważony transport. Będziemy działać wspólnie, angażować gminy, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe.

Start 2. edycji Rower Pomaga

Po raz drugi już będziemy promować jazdę na rowerze i zbierać kilometry, za które kupimy rowery dla dzieci z domów dziecka i świetlic środowiskowych.

Uczniowie piszą listy dla Ziemi

Od 11 do końca kwietnia uczniowie z placówek w całej Polsce jak co roku napiszą listy dla Ziemi. na papierze z makulatury lub w specjalnej aplikacji mobilnej.

Dzień Ziemi

Listy dla Ziemi wpisują się w obchody Dnia Ziemi. Na wielu otwartych imprezach społecznych ludzie na całym świecie, także w  Polsce, zachęcają do ekologicznego stylu życia. Pokazują i  wyjaśniają, jak można zmienić swoje codzienne przyzwyczajenia z  korzyścią dla zdrowia i  środowiska naturalnego. Listy dla Ziemi robią to samo!

Maraton czytania listów

W tym roku akcję pisania listów w placówkach oświatowych chcemy zwieńczyć maratonem czytania listów. O co chodzi? Zachęcamy gminy do tego, by zapraszały przedstawicieli szkół biorących udział w akcji wraz z rodzicami i … po prostu czytali. Rodzice uwielbiają patrzeć na pracę swoich dzieci. Taki maraton może zostać uzupełniony różnymi propozycjami i  zamienić się w  lokalny piknik ekologiczny. Na zakończenie na dużych arkuszach papieru rodzice z dziećmi mogą zapisać swoje postanowienia ekologiczne.

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Arka.