Czym jest porozumienie klimatyczne?

Czym jest porozumienie klimatyczne?

W grudniu 2015 roku podczas Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP21) 195 krajów przyjęło porozumienie klimatyczne. Jego głównym celem jest zatrzymanie do końca wieku globalnego ocieplenia na poziomie poniżej 2 st. Celsjusza. 

2 stopnie do 2100 roku

To pierwsza w historii umowa klimatyczna o takim zasięgu. Z drugiej jednak strony sceptycy podkreślają, że cel COP21 jest niemal niemożliwy do spełnienia, ponieważ cały czas, pomimo ostrzeżeń o katastrofalnych skutkach  emisji gazów cieplarnianych, inwestorzy na całym świecie budują elektrownie węglowe, które mają działać przez najbliższe kilkadziesiąt lat, a koncerny wydobywcze wydają setki miliardów dolarów na poszukiwanie nowych złóż paliw kopalnych. Na czym więc polega wyjątkowość porozumienia w Paryżu? Po raz pierwszy tak wiele krajów wspólnie przyjęło dla siebie długoterminowy cel, za którym stoi wspólna wizja transformacji gospodarki i sposobu w jaki pozyskujemy i wykorzystujemy energię: nie może to być energia z paliw kopalnych! Porozumienie wyznacza cel utrzymania wzrostu globalnej temperatury poniżej 2 stopni Celsjusza do 2100 roku. Określa także, że w tym okresie powinniśmy osiągnąć równowagę między emisjami gazów cieplarnianych a ich pochłanianiem, m.in. przez lasy.

100 miliardów na inwestycje

Porozumienie wzywa do redukcji emisji gazów cieplarnianych tak szybko, jak to tylko możliwe, uznając, że będzie to trwało dłużej w przypadku krajów rozwijających się. Działania zmniejszające emisje CO2 będą podejmowane przez wszystkie strony umowy, z poszanowaniem ich specyfiki i możliwości społeczno-gospodarczych. Ponadto od 2020 roku kraje rozwinięte będą przekazywać krajom rozwijającym się 100 miliardów dolarów rocznie na inwestycje w ograniczanie emisji i adaptację do zmiany klimatu. (Według porozumienia do 2025 roku wsparcie ma ulec zwiększeniu.)

W porozumieniu uwzględniony jest mechanizm likwidacji  szkód w krajach narażonych na zmianę klimatu. Dotyczy to zarówno nagłych katastrof pogodowych jak i powoli zachodzących zdarzeń, takich jak np. wzrost poziomu morza. 

Krajowe plany

Przed szczytem i w jego trakcie państwa składały krajowe plany działań na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Ostatecznie złożono ich 188, w tym największych gospodarek światowych, takich jak: Stany Zjednoczone, Chiny, Brazylia, Indie oraz Arabia Saudyjska. Rządy zgodziły się także co 5 lat wyznaczać ambitniejsze cele i raportować, jak te dotychczasowe są realizowane.

Foto: ©yblaz / Fotolia

Skomentuj

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Arka.