Gospodarka niskoemisyjna – co to takiego?

Gospodarka niskoemisyjna – co to takiego?

Mądre i oszczędne wykorzystanie zasobów naturalnych, a jednocześnie obniżenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności gazów cieplarnianych, jest kluczowym wyzwaniem XXI wieku. Jak mu sprostać?

Niepokojące prognozy

Prognozy wskazują, że będziemy coraz bardziej narażeni na negatywne konsekwencje zmian klimatu i nieodwracalnej utraty części zasobów naturalnych. Wiadomo jednak, że gospodarka musi się rozwijać! Róbmy więc tak, aby nasze codzienne życie odbywało się z poszanowaniem środowiska, przy jak najmniejszym zużyciu zasobów naturalnych, ale bez potrzeby obniżania już wypracowanych wartości ekonomicznych i społecznych. Postawmy na gospodarkę niskoemisyjną! 

Gospodarujmy niskoemisyjnie

Czym jest gospodarka niskoemisyjna? To:

  • Niskoemisyjne wytwarzanie energii, czyli pozyskiwanie jej w sposób przyjazny dla środowiska, po możliwie najniższej cenie.
     
  • Bardziej efektywne gospodarowanie surowcami i materiałami, w tym odpadami, tak by było ich jak najmniej na składowiskach, a jak najwięcej do powtórnego wykorzystania.
     
  • Wszystkie rozwiązania, które prowadzą do obniżenia emisji zanieczyszczeń i CO2 w transporcie, handlu, budownictwie i przemyśle.
     
  • Promocja wzorców zrównoważonej konsumpcji. Bez zmian w sferze świadomości nie można wzbudzić popytu i zainteresowania produktami i usługami, które powstały z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. 

Jak widać gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.

Warto mieć dobry plan

Wprowadzanie gospodarki niskoemisyjnej wiąże się z wydatkami. Aby pozyskać pieniądze ze źródeł zewnętrznych gmina musi mieć gotowy PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ. 

W Polsce istnieje także Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, z którego wynika, że przed naszym krajem jest bardzo długa droga przekształceń. Muszą się one rozpocząć w każdej gminie, dlatego… zacznijmy już dziś!
Podstawą opracowania dobrego planu jest wykonanie rzetelnej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych z obszaru gminy, opartej na jej bilansie energetycznym. Należy w niej ująć budynki publiczne i mieszkalne, transport, gospodarkę odpadami oraz przemysł i usługi.

Jednym z pierwszych polskich miast, które uchwaliły plan gospodarki niskoemisyjnej jest Gdańsk. Udało się szczegółowo policzyć, jaki udział w konsumpcji energii mają poszczególne sektory gospodarki w mieście, między innymi takie jak: oświetlenie, transport, przemysł, gospodarstwa domowe, szkoły, teatry, itd. Widać, jaki wpływ mają one na emisję dwutlenku węgla. Największy ma transport – 39,11% oraz budynki mieszkalne – 33,90%. Uwaga: budynki mieszkalne „wyprzedzają” transport, którego udział w emisji CO2 wynosi w Gdańsku – 14,36%. 

Foto: ©malp/Fotolia

Skomentuj

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Arka.