Jak Koalicja Klimatyczna promuje gospodarkę niskoemisyjną?

Jak Koalicja Klimatyczna promuje gospodarkę niskoemisyjną?

Koalicja Klimatyczna jest porozumieniem 23 organizacji pozarządowych zaangażowanych w działania na rzecz ochrony klimatu. Wśród nich jest Fundacja Ekologiczna ARKA.

Zadania Koalicji

Koalicja realizuje wspólnie różnorodne działania, od monitoringu prac legislacyjnych na poziomie krajowym i europejskim, poprzez organizacja konferencji i warsztatów dla różnych odbiorców – przedstawicieli biznesu, urzędników, posłów, dziennikarzy, po działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży. Celem jest przekonanie wszystkich o potrzebie ograniczenia naszego negatywnego wpływu na środowisko, redukcji emisji i rozwoju zrównoważonej, „zielonej” gospodarki, efektywnej energetycznie, wykorzystującej w możliwie największym stopniu energię ze źródeł odnawialnych.

Koalicja a gospodarka niskoemisyjna

W oficjalnej opinii Koalicji Klimatycznej na temat gospodarki niskoemisyjnej czytamy m.in.:

Budowa „zielonej” gospodarki wymaga podjęcia ambitnych decyzji w wielu dziedzinach, ale przede wszystkim w energetyce, rolnictwie, transporcie i gospodarce przestrzennej. Polska powinna opracować wieloletni program stopniowego odchodzenia od węgla, którego punktem wyjścia musi być określenie dopuszczalnych limitów emisji gazów cieplarnianych. Gospodarka niskowęglowa jest szansą na wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych oraz na stworzenie dziesiątek tysięcy nowych miejsc pracy. Odchodzenie od wykorzystania paliw kopalnych na rzecz czystych i bezpiecznych metod pozyskiwania energii, dzięki zmniejszeniu emisji pyłów i zanieczyszczeń, przyczyni się także do poprawy warunków życia i zdrowia mieszkańców naszego kraju.

Działania na rzecz klimatu

Koalicja Klimatyczna aktywnie uczestniczy w kształtowaniu opinii publicznej informując o podejmowanych działaniach na swojej stronie internetowej, zabierając głos na temat bieżących wydarzeń związanych z potrzebą wprowadzania Polski na drogę gospodarki niskoemisyjnej i z wieloma innymi tematami dotyczącymi klimatu. Nagłaśnia i opisuje konflikty społeczne towarzyszące inwestycjom, które w sposób oczywisty zaprzeczają gospodarce niskoemisyjnej, na przykład budowę Elektrowni Północ na Pomorzu, która może zniszczyć środowisko przyrodnicze Wisły i zagrozić zdrowiu ludzi. Elektrownia Północ byłaby jedną z największych elektrowni węglowych w Polsce. Rocznie spalano by w niej ok. 3, 7 mln ton węgla kamiennego, a przecież to jedno z najbardziej szkodliwych źródeł energii!

Zobacz stronę Koalicji Klimatycznej: http://www.koalicjaklimatyczna.org/

Foto: ©chekman / Fotolia

Skomentuj

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Arka.