Prosument, czyli jak produkować i konsumować równocześnie?

Prosument, czyli jak produkować i konsumować równocześnie?

Do 2030 r. w Polsce mogłoby powstać ok. 3,6 miliona mikroinstalacji wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych (OZE), a więc takich, które bardzo sprzyjają gospodarce niskoemisyjnej, ponieważ nie polegają na spalaniu paliw kopalnych. Potencjał energetyki obywatelskiej w naszym kraju jest bardzo duży. 

Energetyka obywatelska

Energetyka obywatelska to taka, w której produkcję angażują się indywidualni obywatele, a także firmy czy organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, szkoły, przedszkola, szpitale i wiele innych miejsc, w których… Polacy korzystają z prądu. Stąd określenie PROSUMENT – ktoś kto nie tylko używa (konsumuje), ale i wytwarza (produkuje) dla siebie i dla innych, ponieważ nadwyżki z produkcji prądu może sprzedać.  Prosument może odgrywać aktywną rolę w produkcji i magazynowaniu energii oraz zarządzaniu popytem (np. poprzez inteligentne liczniki oraz urządzenia monitorujące, kontrolujące i zarządzające zużyciem energii).

Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Podstawy prawne do rozwoju energetyki obywatelskiej w Polsce daje ustawa o odnawialnych źródłach energii. Dzięki niej osoby zainteresowane inwestycjami w małe przydomowe instalacje OZE od 1 stycznia 2016 roku miały mieć możliwość skorzystania z systemu wsparcia, który zapewnia posiadaczom mikroinstalacji (o mocy do 10kW) stałe przychody ze sprzedaży wyprodukowanej przez nich energii, a zatem gwarantuje, że nakłady na instalację zwrócą się. Niestety na razie system ten nie został wprowadzony w życie odpowiednimi rozporządzeniami. 

Rewolucja energetyczna

Można powiedzieć, że Europie dokonuje się rewolucja energetyczna, ale nie jest ona wszędzie równomierna. Najszybciej przebiega w Niemczech i krajach skandynawskich, najwolniej w Europie Środkowej i Wschodniej. Obserwowalne zmiany można sprowadzić do stopniowego przechodzenia z energetyki wielkoskalowej (opartej na elektrowniach konwencjonalnych zasilanych węglem albo gazem lub elektrowniach jądrowych) w kierunku energetyki rozproszonej (inaczej zwaną obywatelską), która opiera się na źródłach odnawialnych.

Dobre wzorce

Przykładem państwa o stabilnych ramach prawnych dla rozwoju odnawialnych źródeł energii, a przede wszystkim energetyki obywatelskiej są Niemcy. Około połowy zainstalowanej mocy energii odnawialnej stanowi tam społeczną własność. Niemcy planują do 2050 r. pokrywać 80% swojego zapotrzebowania energetycznego energią z odnawialnych źródeł. 

W Danii istnieje długa tradycja własności społecznej i zaangażowania społecznego w produkcję i dostawy energii. Od końca lat 70. lokalne społeczności wspólnie inwestują w elektrownie wiatrowe. Dzięki temu społeczne wytwarzanie odnawialnej energii jest dużo wyższe niż w innych krajach Unii Europejskiej. W 2013 r. 70-80% elektrowni wiatrowych w Danii było uznawanych za społeczną własność. Rząd tego kraju wypracował porozumienie o serii środków, które doprowadzą do całkowitego pokrycia zapotrzebowania energetycznego Danii energią ze źródeł odnawialnych do roku 2050.

Foto: © Sergey Nivens / Fotolia

Skomentuj

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Arka.