Wirtualna wystawa

Gospodarka niskoemisyjna

Gospodarka niskoemisyjna

Skomentuj

Gospodarka niskoemisyjna

Czy wiesz, że...

Wzrost temperatury powierzchni planety zależy przede wszystkim od całkowitych skumulowanych emisji - czyli tego, ile w sumie dwutlenku węgla wyemitujemy.

Zainspiruj się

CHARSZNICA – Modernizacja sys­temu oświetlenia ulicznego. Celem projektu, na który pozyskano środ­ki z programu SOWA, jest obniżenie zużycia energii i kosztów utrzyma­nia systemu oświetlenia o ok. 60%, a co za tym idzie, zmniejszenie ob­ciążenia budżetu gminy oraz emisję gazów cieplarnianych.

Energia odnawialna staje się coraz tańsza. Wykorzystanie wiatru i energii słonecznej jest praktycznie darmowe. W przyszłości pojawią się nowe modele robienia interesów. Energia ulegnie demokratyzacji.

Jeremy Rifkin

Jak dbać o powietrze każdego dnia?

Jak dbać o powietrze każdego dnia?

Często mówimy się o tym, jak fabryki zanieczyszczają wody czy powietrze, narzekamy na ludzi, którzy zostawiają śmieci w lasach czy spalają odpady w domowych piecach. Ale nie wystarczy wytykać błędy innym. Co może zrobić każdy z nas?

Przeczytaj

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Arka.