Wirtualna wystawa

Zadbaj o klimat!

Zadbaj o klimat!

Skomentuj

Zadbaj o klimat!

Czy wiesz, że...

Nie ma ani jednej instytucji naukowej o rankingu międzynarodowym czy ogólnokrajowym, która miałaby inną opinię niż Międzynarodowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC). Jego zdaniem to „ludzka” czyli antropogeniczna emisja gazów cieplarnianych wzmacnia efekt cieplarniany, przejawiający się globalnym ociepleniem, a w konsekwencji niebezpiecznymi dla ludzi skutkami zmian klimatycznych.

Zainspiruj się

KARCZEW – Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Modernizacja polegała między innymi na budowie zdalnego systemu monitoringu i zarządzania energią, systemów sterowania temperaturą, modernizacji oświetlenia w budynkach, wymianie źródeł ciepła oraz ociepleniu budynków.

Powiedzmy sobie szczerze, nie wszyscy wierzą w efekt cieplarniany. Robimy to dla siebie. Co roku 19 tys. mieszkańców stanu umiera z powodu zanieczyszczenia środowiska, a miejsc pracy w zielonym sektorze przybywa w tempie dziesięć razy szybszym niż w innych gałęziach gospodarki.

Arnold Schwarzenegger

Zadbaj o klimat – działania

Zadbaj o klimat – działania

Zadbaj o klimat to szereg ekologicznych działań, które mają edukować w zakresie niskiej emisji i zmian klimatycznych oraz wskazywać pozytywne rozwiązania, takie jak transport zrównoważony czy gospodarka zeroodpadowa. 

Przeczytaj

Dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Niniejszy materiał został opublikowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Fundacja Ekologiczna Arka.